Vuggestuen Bierne og Brumbasserne

  Vi har hovedsageligt fokus på at skabe tryghed og nærvær for alle de børn som er startet hos Bierne og Brumbasserne.

  Vi gør meget ud af at få skabt en struktur som tilgodeser, at vi kan være nærværende dagen igennem. Derved får vi skabt forskellige læringsrum for børnene, hvor ting som f.eks. selvhjulpenhed og sociale kompetencer udvikles i barnet eget tempo.

  Hver morgen holder vi samling. Her synger vi godmorgen til hinanden og præsenterer børnene for forskellige sange med et tema som uddybes med konkreter/figur f.eks. (Sang: ”Hjulene på bussen” bus, børn, sure Frk. Madsen osv.). Tanken er, at vi fremadrettet vil have et tema for en længere periode. Her vil vi bl.a. have fokus på den sproglige udvikling via fokusord og forskellige aktiviteter.

  Dagligt vil vi arbejde med et materiale ”Hit med lyden”, hvor børnene får kendskab til bogstaver gennem sang og leg. Derudover benytter vi babytegn! Babytegn handler om at give børnene en valgmulighed for at udtrykke sig sprogligt gennem tegn.

  Ugentligt vil vi have planlagte pædagogiske aktiviteter som f.eks. musik, dialogisk læsning, ture ud af huset m.v. Her samles børnene i små differentieret børnefælleskaber. Derved kan vi tilrettelægge aktiviteter med fokus på målgruppen, og skabe muligheder og rum for inkluderende læringsmiljøer som børnene kan trives og udvikles i.

  Se vores velkomstfolder her: