Fysiske rammer i Vinding afd.

    Vinding  afdelingen består af et hus med plads til 4 grupper. V har to dejlige legepladser, henholdsvis til vuggestuen og børnehaven, hvor børnene har mange muligheder for at udfolde sig fysisk. Vi ligger tæt på Vinding skole, der er omgivet af stisystemer og mange grønne områder.