VindMøllens værdier

Det der betyder noget

  Kvalitet i nærværet: 
  Det betyder at vi:
  • Prioriterer en god normering
  • Italesætter og er bevidste om hvad der skaber kvalitet i nærværet.
  • Ser barnets behov.
  • Er de tydelige og anerkendende voksne.
  • Er gode rollemodeller.
  • Støtter og guider børn i udsatte positioner, og får barnet til at føle sig som en værdifuld medspiller i fællesskabet.
  • Er i øjenhøjde med børnene.
  • Følger barnets spor, og arbejder videre med det de er optaget af.
  • Planlægger og giver plads til planlagte pædagogiske aktiviteter i en mindre gruppe.
  • Bevidst at være nærværende og spontane, så vi kan følge barnets spor.
   

  Godt læringsmiljø
  Det betyder at vi:

  • Har en positiv og anerkendende tilgang til børnene, så de føler sig værdsat.
  • Giver tid til fordybelse.
  • Er tydelige og nærværende voksne.
  • Ser og hører barnet og gruppen.
  • Ser det enkelte barns behov.
  • Skaber rammer, der gør det muligt at udvikle det enkelte barns kompetencer.
  • Har forberedt os, og har opstillet mål for de planlagte voksen styrede aktiviteter, dokumenterer praksis og efterfølgende evaluerer og udvikler ny praksis.
  • Formår at skabe læringsmiljø der tilgodeser både det enkelte barn og gruppen.


            

  Gode børnefællesskaber
  Det betyder at vi:

  • Giver plads til forskelligheder.
  • Ser børnenes kompetencer og ressourcer.
  • Rummer det enkelte barn og gruppen.
  • Ser det enkelte barns behov.
  • Ser gruppens behov.
  • Ser alle børn som en del af gruppen og fællesskabet.
  • Ser det enkelte barns styrker, og henter det ind i fællesskabet.
  • Laver handleplaner på børn med særlige behov.
  • Skaber plads til alle børn.
  • Planlægger pædagogiske aktiviteter, der fremmer fællesskabsfølelsen: I små grupper, i de alders inddelte grupper, i hele børnehaven.
  • Ser barnets kompetencer frem for fejlfinding.