Pædagogiske pricipper

Hvordan gør vi i hverdagen

  VindMøllens pædagogiske principper:

  • Vi tilrettelægger børnemiljøer, der tilgodeser og sikrer, at børnenes individuelle kompetencer udvikles.
  • De voksne følger børnenes spor - til planlægning af pædagogiske aktiviteter.
  • Gennem den daglige pædagogiske praksis og relationsarbejdet, sikrer vi, at børnene er en del af et fællesskab.
  • Sprogarbejdet tager udgangspunkt i de aldersintegrerede aktiviteter, gennem leg, dialog og voksen tilrettelagte aktiviteter.
  • Børnene får kendskab og forståelse for kultur, traditioner og kulturelle udtryksformer gennem aktiviteter og traditioner, der er i VindMøllen.
  • Børnene udvikler deres kropsbevidsthed, gennem planlagte pædagogiske aktiviteter og fri leg.
  • Børnene får kendskab og bevidsthed til og om naturen, gennem eksperimenter og undersøgelse i den natur, der omgiver os.
  • Børnenes sociale kompetencer udvikles ved, at vi giver børnene trygge rammer, skaber muligheder for venskaber og fællesskaber - og de voksne går forrest som rollemodeller.