Pædagogiske læreplaner

Hvad er en pædagogisk læreplan?

  Der skal i alle dagtilbud efter servicelovens (bekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003) udarbejdes en læreplan.

  Læreplanen skal indeholde følgende:

  • Natur, udeliv og science
  • Krop, sanser og bevægelser
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskab 
  • Alsidig personlig udvikling

  Ved en pædagogisk læreplan forstår vi:

  En pædagogisk læreplan er institutionens mål og arbejdsredskab - til evaluering af kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

  Dokumentation:

  • Billeder på DayCare og beskrivelse af dagens aktiviteter.
  • Der anvendes SMITTE- og hypotesemodellen, som pædagogiske arbejdsredskaber.
  • Der udfyldes dialogprofil på det enkelte barn.
  • Vi udstiller børnenes kreationer.

  Evaluering:
  ved evaluering forstår vi bagudrettede overvejelser, der skaber muligheder for justeringer.

  I forhold til det enkelte barn, udfyldes dialogprofil, som anvendes ved forældresamtaler, der afholdes, når barnet er 2 år og før skolestart.

  Den generelle evaluering laves i samarbejde med forældrebestyrelsen. Personalet laver løbende evaluering af det.