Alkoholpolitik i VindMøllen

Alkoholpolitik

Vi følger Vejle Kommunes personalepolitik omkring alkohol og rusmidler:
"Alkohol og andre rusmidler skal adskilles fra arbejdet i Vejle Kommune. Det er en del af sikkerheden og effektivitet, trivsel og ikke mindst af hensyn til den professionelle betjening af vores borgere."

VindMøllen er en alkoholfri institution
Det betyder at:

  • Der må ikke nydes alkohol i VindMøllen, når børnene er her.
  • Der må ikke drikkes alkohol, så længe vi har ansvar for børnene.
  • Vi møder ikke op på arbejde og er påvirket af alkohol og andet rusmiddel.
  • Ved arrangementer sammen med børn, hvor der deltager forældre eller andre voksne, serveres der ikke alkohol.
  • VindMøllens matrikel må ikke forlades, for at nyde alkohol i planlagte pauser.
  • Ved arrangementer i VindMøllen, hvor der ikke deltager forældre og børn, kan der i mindre omfang gives tilladelse til, at der serveres og indtages alkohol.

Det kan være ved:

  • Fejring af særlige mærkedage for personalet, som jubilæum, stop på arbejdet og pension mv.
  • Ved særlige lejligheder, f.eks. personale arrangementer som sommerfest, julefrokost mv.

Hvis leder eller personale bliver opmærksom på uhensigtsmæssig alkohol indtag eller andre rusmidler, indkalder VindMøllens ledelse til samtale omkring problematikken.