Mødedatoer/referater fra bestyrelsen

Referater

Mødedatoer i bestyrelsen i 2020/2021:

  • Den 14. januar 2020
  • Den 2. april 2020 - aflyst pga. covid-19
  • Den 6. maj 2020 - valg til bestyrelsen - udsat pga. covid-19
    valg afholdt v/brevafstemning september 2020
  • Den 10. september 2020 - konstituerende møde
  • Den 9. november 2020
  • Den 12. januar 2021
  • Den 17. marts 2021
  • Den 5. maj 2021 - valg til bestyrelsen

Se vores referat fra det seneste bestyrelsesmøde nedenfor.